گوشتی یا استخوانی بودن بینی یکی از فاکتورهای مهم در عمل جراحی بینی می باشد. جراحی زیبایی بینی گوشتی به دلیل نوع پوست و ضخامت آن پیچیده تر است و باید جراح در انجام آن تبحر و تجربه...